PARCS DE SALUT A CORNELLÀ DEL TERRI - BORGONYÀ

El Programa de dinamització d’Activitat Física per a Gent Gran de Cornellà del Terri neix amb la intenció de dissenyar un programa que uneixi les propostes d’activitat física existents i si s’escau innovadores que es proposen dur a terme amb el col·lectiu de gent gran del municipi. Totes i cada una de les activitats parteixen de la mateixa base que es concreta en dues paraules: salut i benestar.

Per assolir l’objectiu principal concretem tres eixos principals que defineixen el perfil d’activitat que més endavant exposarem. Els eixos de treball són els següents:

- Activitat física moderada

- Espai psicosocial i de relacions personals

- Satisfacció i realització personal

L’activitat física serà l’eina indispensable per posar-nos en moviment. Un moviment que serà variat, ja que a part de moure els principals grups musculars i articulars farem un treball psicosocial i de relació entre d’altres i en un mateix. La proposta permetrà la inclusió de tots els membres del grup i alhora evidenciarà dosis de diversió i formació, per tal de satisfer i realitzar les necessitats del grup.

Aprendre a treballar amb el cos i pel cos serà el punt de mira de les diferents activitats que es duran a terme amb la gent gran. No només mourem el cos perquè tinguem la necessitat imperiosa de moure’l, sinó que el mourem amb consciència i des de la part més física i tangible a la més emocional i propioceptiva.

El programa conviu amb diferents activitats complementàries per tal d’oferir una proposta àmplia i variada.

 

_ Parc de salut: Els Parcs de Salut són instal·lacions esportives a

l’aire lliure que de forma individual o en grup es poden utilitzar

lliurament o amb el guiatge d’un professional. Dos sessions al

mes i respectant els períodes de vacances escolars s’oferirà la

participació a aquesta activitat.

 

Les dinamitzacions dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables estan enfocades a potenciar l’Activitat Física a tots els sectors de la Població i disminuir el sedentarisme, així com a incidir en les Habilitats per la vida dels usuaris per tal que aquests es desenvolupin de manera harmònica.

Les sessions de dinamització consten d’exercicis físics als elements del parc i de dinàmiques de grup, que potencien el desenvolupament integral de la persona i a la potenciació dels vincles socials entre molts altres aspectes.

Durant els mesos de novembre del 2017 a juliol del 2018 el Consell Esportiu del Pla de l’Estany dinamitzarà el Parc Urbà de Salut de la vostra població.