Renovació de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energètica

Renovació de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energètica

L’Ajuntament de Cornellà del Terri, el 9 d’abril de 2013, va signar el Pacte d’Alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Amb aquest acord es va comprometre a la redacció i a l’aprovació el 9 de gener de 2017 del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).

Els signants del Pacte tenen l’objectiu principal de reduir les emissions de CO2 en més d’un 20 % el 2020.

En els darrers anys l’Ajuntament de Cornellà del Terri ha promogut diferents accions encaminades a la millora de l’eficiència energètica i reducció dels consums elèctrics de l’enllumenat públic del municipi, com per exemple instal·lació de rellotges astronòmics amb cèl·lules fotoelèctriques regulables instal·lades en sèrie, quadres que disposen de sistemes de regulació amb reductor de fluxe o doble nivell, etc. També la implementació d’un sistema de control i gestió de l’energia per tal d’augmentar la qualitat de servei i reduir encara més el consum energètic, el sistema instal·lat és el SIE d’Inergy on a través del telecontrol exporta les dades per fer l’anàlisi energètic.

Per tal d’incrementar l’estalvi energètic i complir amb la normativa de contaminació lumínica s’han substituït una part de les lluminàries de vapor de sodi i vapor de mercuri per lluminàries de tipus LED, donat que el major rendiment i índex de reproducció cromàtica permet disminuir la potència instal·lada i conseqüentment el consum energètic.

L’any 2017, la Diputació de Girona va atorgar una subvenció de 5.823,24 €, dins el programa “Del Pla a l’Acció”, per la renovació de l’enllumenat públic amb 37 llumereres tecnologia LED, això suposa un estalvi energètic de 84,20 %, equival a 7.836 kg CO2 estalviats/any. El retorn previst del total de la inversió (13.900,95 €) serà de 3,56 anys. Cal tenir en compte que s’incrementa el nivell d’il·luminació que és deficient en molts punts, i també l’índex de reproducció cromàtica.

Aquest any 2018 estar previst la substitució de 61 lluminàries de vapor de sodi per lluminàries LED, aquesta actuació amb un pressupost de 19.996,08 €, representaria un 74,10 % d’estalvi respecte al consum actual i 10.005 kg CO2 estalviats/any.