SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA - PLA D'ACCIÓ

 

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 18 de juliol de 2017 va acordar concedir a l’Ajuntament de Cornellà del Terri una subvenció dins el programa “Del Pla a l’Acció”, campanya 2017, per import de 414,00 € pel servei de comptabilitat energètica (línia 1) i 5.823,24 € a la renovació de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energètica, amb 37 llumeneres tecnologia LED (línia 3).