29/09/2018

Anunci de licitació; Adequació de la coberta del local polivalent.

Licitació: extracció de la coberta existent i execució d'una coberta tipus Deck. D'acord amb el que estableix el projecte. Pressupost de licitació: 105.469,71 € sense IVA 127.618,34 € IVA inclòs (21,00%)

Link per descarregar-se la documentació: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31616020&reqCode=viewCn&idCap=821342