07/03/2016

AUGMENTA EL NÚMERO DE CASOS ATESOS PER LA OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES

L’Oficina municipal d’Atenció a les Persones de Cornellà del Terri va atendre, durant el 2015, un total de 87 casos, un 25% més que l’any anterior.

Aquest servei, ubicat a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, és una eina per al ciutadà que necessiti resoldre diverses qüestions de caire social o laboral i que a més ofereix atenció psicològica personalitzada i informació ciutadana. En aquest sentit, la oficina s’encarrega de difondre els recursos socials que hi ha al municipi, dóna suport i coordina projectes d’actuació social com la recollida d'aliments. Una de les altres tasques que fa l'oficina és l'assessorament laboral en el procés de trobar feina, ja sigui ajudant al ciutadà a fer el seu currículum o bé informant-lo dels serveis d’ocupació que té a la teva disposició i oferint-li accés a la borsa de treball municipal. Des d’aquest passat 2015 i gràcies al conveni amb les empreses locals, l’Oficina actua com a mediadora per buscar candidats que s’ajustin a les ofertes de feina.

També l'oficina te funcions d'assessorament psicològic, que a través de la prescripció mèdica del CAP, es realitzen teràpies i assessorament psicològic per a totes les persones que ho necessiten i un acompanyament continuat. Durant el 2015, EN aquesta oficina s'han atès 53 casos d'atenció psicològica, 29 casos vinculats a la borsa de treball, i 5 casos d'informació ciutadana. Aquestes dades, es materialitzen amb un total de 250 visites vinculades als casos d'atenció psicològica I 51 seguiments de casos vinculats a la borsa de treball.