30/10/2016

Cornellà del Terri rebaixarà un 2% l’IBI al 2017.

L’Ajuntament de Cornellà del Terri abaixarà un 2% l’IBI urbana en les ordenances fiscals del 2017. Aquesta rebaixa es suma el 2% que ja es va abaixar el 2015. El conjunt de les taxes i els impostos per l’any 2017 es mantenen congelades o es redueixen.

Les novetats més significatives d’aquestes ordenances per l’any 2017 són: 

- Reducció d’un 2% de l’IBI urbana.

- Bonificació en un 25% de l’impost de circulació de vehicles, aplicat als purament elèctrics.

- No es modifiquen els preus de l’aigua i de les escombraries. 

- Els preus públics dels serveis culturals s’han practicat petits ajustos.

- S’ha regulat la taxa per la utilització de les instal·lacions i materials municipals.

- Quan es concedeix la llicència d’obres, es lliurarà una placa identificativa que s’haurà de col·locar en un lloc visible i fàcilment accessible. 

 

Per qualsevol aclariment o informació, estem a la vostre disposició.