30/08/2016

Es finalitza la fase de presentació de propostes dels pressupostos participats 2017.

S'han rebut 32 butlletes d'un total de 800 butlletes repartides. Això equival a un 4% de les butlletes repartides. Les butlletes rebudes contenen un total de 42 propostes.

L'Ajuntament de Cornellà del Terri va duran el mes de juliol la primera fase dels pressupostos participats per l'any 2017. Aquesta primera fase consistia en la presentació de propostes per parts dels veïns, sobre a on voldrien que anessin destinats 20.000 euros del pressupost. Un cop tancat aquest procés, es van rebre 32 butlletes d'un total de 800 repartides. Això equival a un 4% de les butlletes repartides. Les butlletes rebudes contenien un total de 42 propostes fetes pels veïns.

L'Alcalde del municipi Salvador Coll ha declarat que tot-hi la baixa participació, aquest procés participatiu s'ha de continuar desenvolupant en el municipi. “Les eines de participació són essencials per poder fer un poble més plural , per tothom, i amb tothom. ” ha afirmat l'alcalde.

Atès doncs les bases i criteris del procés, i un cop analitzades les propostes fetes arribar pels veïns, s'han agrupat de la següent forma; No seran sotmeses a votació 22 propostes, que o bé fan referencia al manteniment ordinari del municipi, o requerixen un estudi, o són accions ja previstes. També algunes propostes no són competència de l'Ajuntament.

Les altres 20 propostes segueixen el procés participatiu. Les que feien referencia al mateix concepte en diferents localitzacions s'han agrupat. Finalment, després de avaluar les diferents propostes aportades pels veïns, es posen a votació 12 propostes que van des de la millora de la il·luminació en veïnats del municipi, millorar la jardineria, refer cunetes o tanques protectores de fusta per delimitar espais per contenidors, entre altres.

Des de l'1 al 30 de setembre a cada casa s'enviarà una butlleta que s'haurà de dipositar, un cop s'hagin escollit dues opcions com a màxim, a l'Ajuntament de Cornellà dl Terri, centre cultural o al pavelló. Per tant cada família de Cornellà del Terri tindrà un vot que amb tots els membres de la família s'haurà de parlar i consensuar. D'aquesta manera el debat i la participació també es porta a cada casa.

 

1 Fer arbre de Nadal al final del passeig Sant Jordi
2 Asfaltar l'accés d'entrada del polígon industrial (entorn d'HUPA i Bar Sport)
3 Retolació del STOP cruïlla de Can Campmol que va de Borgonyà a Cornellà
4 Posar una farola entre Can Campmol i el pont del Matamorts (queda un tram fosc)
5 Senyalitzar la rotonda del polígon a la zona d'entrada
6 Que els treballadors de Haribo no aparquin a on no està senyalitzat com a aparcament
7 Enllumenat des del veïnat de Can Ferran fins a la Carretera de Medinyà (tram SORDS)
8 Pantalla protectora pels contenidors del veïnat de Can Ferran
9 Instal·lar un mirall l'encreuament entre Can Gelada i Can Bartrina (Veïnat de Can Ferran de Sords)
10 Limitació de trànsit a la Plaça de l'Església
11 Carretera Girona – Banyoles obrir com a ruta a peu i en bici.
12 Construcció d'una passarel·la al Garrumbert que connecti amb Borgonyà amb Pujals
13 Reformar pisos dels mestres per ús públic
14 Planificar la circulació motoritzada del C/ del Carme per seguretat dels veïns i ciclistes
15 Reforma coberta del pavelló
16 Carrils bicis entre pobles i senyalitzar-ho
17 Skate park per a joves
18 Reducció de cotxes al centre de Cornellà i prohibir aparcar en tot el centre urbà.
19 Modificar la disposició dels bancs de la plaça del Maig i l'entorn del centre del poble.
20 Carros mòbils per cadires i taules
21 Contenidors per reciclatge per festes i activitats
22 Neveres per festes majors i actes.
23 Més atenció a les jardineres i jardins municipals
24 Arreglar voreres per a vianants i acabar els trams que no n'hi ha, com del carrer del Terri fins al riu Terri.
25 Organitzar el sentit viari de Cornellà
26 Reducció de velocitat en el Carrer del Terri
27 Carrer del Terri la vorera és massa estreta ampliar-la
28 Carrer del Terri sentit únic
29 Arreglar la carretera de l'entrada del veïnat de Mas Ferran
30 Netejar els ponts del Riu Terri, principalment carretera de Pujals
31 Millorar aparcament en el pont del Remença al Polígon, dificulta la visibilitat. Posar senyals
32 Arreglar l'asfalt del carrer principal de Corts
33 Millorar enllumenat carretera veïnat del Pla (Can Capell) Corts.
34 Connectar el Camp de Futbol amb el Pavelló per no donar la volta
35 Connectar el Camp de Futbol amb el nucli de Cornellà
36 Més neteja als carrers de Cornellà i els camins saludables
37 Arreglar la carretera fons que va del Veïnat de ca l'Ànima fins a al carretera Medinyà al trencant de Sords.
38 No fer res i guardar els diners per altres ocasions
39 Asfaltar el camí que va de la Banyeta fins a Ravós. Veïnat de la Bruguera.
40 Fer cunetes a les carreteres rurals
41 Millorar la rotonda del Camp dels Roures
42 Més atenció a les jardineres i jardins municipals