Cobrament d'impostos i taxes municipals

06/04/2021

A partir de l’1 de gener de 2021, els servei de recaptació dels impostos i taxes municipals de l’Ajuntament de Cornellà del Terri es gestionen a través de XALOC (Xarxa Local de Municipis Gironins) de la Diputació de Girona.

 

TRIBUT

CALENDARI FISCAL

FRACCIONAMENT

IMPORT FRACCIÓ

IBI URBANA

1 abril – 31 maig

50 – 50%

90 €

IBI RÚSTICA

1 abril – 31 maig

50 – 50 %

90 €

IVTM (vehicles)

1 abril – 31 maig

50 – 50 %

90 €

TAXA ESCOMBRARIES I CLAVEGUERAM

1 abril – 31 maig

50 – 50 %

90 €

TAXA CEMENTIRI

1 abril – 31 maig

50 – 50 %

90 €

IAE

1 setembre-31 octubre

   

 

I els rebuts domiciliats es cobraran els dies

1 de MAIG (50%) 

1 d’OCTUBRE (50 %)

 

Qualsevol gestió amb XALOC, es pot fer a través de les següents vies:

 

  • telefònicament al 872 08 17 91
  • a través de la web: xalocgirona.cat
  • o us podeu personar a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, que us ajudarem a fer el tràmit que us interessi.

 

També us informem que els que ja teníeu els rebuts domiciliats, ja no rebreu cap carta informativa i us cobraran directament els rebuts pel banc als períodes indicats. El termini màxim per domiciliar rebuts, modificar la domiciliació o donar-la de baixa, serà el dia 16 d’abril descarregant el model normalitzat de la seu electrònica de xalocgirona.cat.

Informació addicional