Sanitat i Salut

La salut és un dret fonamental de les persones que exigeix la protecció i promoció per part de les administracions públiques. Per això, l’accés als sistemes proveïdors d’assistència sanitària i als agents de la salut ha de ser equitatiu i universal. D’altra banda, l’eficiència, l’eficàcia i la igualtat són tres condicions bàsiques de qualsevol directriu sanitària que vulgui optimitzar els recursos econòmics que s'hi destinen.

 

Centre Sanitari de Cornellà del Terri.