Sanitat i Salut

La salut és un dret fonamental de les persones que exigeix la protecció i promoció per part de les administracions públiques. Per això, l’accés als sistemes proveïdors d’assistència sanitària i als agents de la salut ha de ser equitatiu i universal. D’altra banda, l’eficiència, l’eficàcia i la igualtat són tres condicions bàsiques de qualsevol directriu sanitària que vulgui optimitzar els recursos econòmics que s'hi destinen.

 

Centre Sanitari de Cornellà del Terri -

 

Analítiques aigua de consum huma

Gener-CPX-Cornellà-del-Terri

Gener-CPX-Annex-Cornellà-del-Terri

Març-CND-Cornellà-del-Terri

Maig-Radioctivitat-Cornellà-del-Terri

Maig-CNX-Conellà-del-Terri

Maig-Radioctivitat-Annex-Cornellà-del-Terri

Juliol-CNDi-Pujals-Annex-Cornellà-del-Terri

Juliol-CNDi-Pujals-Cornellà-del-Terri

Gener 2022-CPX-Cornellà-del-terri

Març 2022-CND-Cornellà-del-Terri

Arbril-CNX-Cornellà-del-Terri

Juny-CNX-Cornellà-del-Terri

Juliol-CND2-Pujals-Cornellà-del-Terri