Equip de Govern

 

 

 

SALVADOR COLL

Alcalde 

scoll@cornelladelterri.cat

 

Relacions externes /Comunicació/Brigada: Protocols, relacions institucionals, relacions ciutadanes, seguretat ciutadana, protecció civil, serveis funeraris, afers religiosos, patrimoni cultural, comunicació, gestió cessió ús equipaments i material municipal, brigada, neteges edificis.

 

 

MONTSE COLOMÉ

1a Tinenta Alcalde

Associacions i Benestar Social

mcolome@cornelladelterri.cat

 

Associacions / Benestar Social: Relació amb ass. de veïns, relació amb ass. socials externes (Oncolliga, Creu Roja, Donants de sang, etc.), relació amb ass. municipi ( Casal Avis, A. dones, etc.), salut pública, salut ambiental, salut animal, CAP/Conveni, OMAP/Conveni, Consell Municipal.

 

 

 

JOSEP MASSANELLA

2n Tinent d’Alcalde 

Hisenda / Recursos Humans

jmassanella@cornelladelterri.cat

 

Hisenda/Recursos humans: Hisenda i gestió pressupostaria, règim interior i recursos humans, patrimoni, contractacions, coordinació grans projectes, aigua/contracte aigua Prodaisa

 

 

 

 

JOSEP HIDALGO

Urbanisme i Manteniment

jhidalgo@cornelladelterri.cat

 

Urbanisme /Manteniments: Planejament urbanístic, llicències urbanístiques, llicències sector primari, llicències ambientals, llicències activitats sector secundari i terciari, obres públiques, sanejament/clavegueram, manteniments edificis/instal·lacions.

Conveni suport tècnic Consell Comarcal

 

 

 

 

FRANSESC PUJOL

Energies i Industrai

fpujol@cornelladelterri.cat

 

Energies/Indústria:

Subministraments/llum ACM/gas ACM, control i optimització consums, manteniment llum, contracte Prodaisa, noves tecnologies i estudis associats, indústria, comerç i turisme, residus/Conveni recollida residus El Puig, ocupació i consum, comunicacions i informàtica, telefonia, internet, etc.

 

 

 

JORDI ESCANDELL

Cultura i Festes

jescandell@cornelladelterri.cat

 

 

 

Cultura / Festes

Gestió Espais Culturals

Organització/suport  Festes i Fires,

Acció cultural

Suport a les entitats culturals.

Casals

 

 

 

XAVI MACH

Agricultura, Camins i Carrers

xmach@cornelladelterri.cat

 

Agricultura/Camins i carrers:

Reparacions i manteniment camins

Neteges vials/conveni neteges El Puig

Jardineria i arbrat/ conveni jardineria El Puig

Regidor d'agricultura i ramaderia

Vies verdes i camins saludables

 

 

 

VERÒNICA FUSTÉ

Esports i Ensenyament

vfuste@cornelladelterri.cat

 

Esports/Ensenyament:

Relacions entitats esportives

Horaris usos equipaments esportius

Escola bressol/conveni DAU

CEIP la Vall del Terri

Organització/suports activitats esportives