Equip de Govern

Salvador Coll Baucells         

 

Alcalde • Protocol. • Relacions institucionals. • Serveis jurídics. • Seguretat ciutadana. • Relacions amb la ciutadania, entitats i associacions de veïns. • Ensenyament • Patrimoni cultural i arqueològic. • Cultura • Comunicació • Participació 

 

Pere Vilà Ferrer  

1r Tinent d’Alcalde • Manteniment de camins i carreteres • Neteja de vials i espais públics • Parcs i Jardins • Xarxa de Clavegueram • Manteniment i neteja d’edificis públics • Gestió del servei de recollida i eliminació de residus urbans.

 

Ramón Figa Avellana  

2n Tinent d’Alcalde • Urbanisme • Llicencies d’activitats de sector primari • Llicències ambientals • Medi ambient • Agricultura i ramaderia • Serveis d’enllumenat públic • Serveis d’aigua pública • Servei de gas • Seguiment grans infraestructures 

 

Josep Massanella Brossa                    

3r Tinent d’Alcalde • Hisenda i gestió pressupostària. • Règim interior i recursos humans. • Contractes , convenis i Plecs de clàusules • Patrimoni municipal. • Indústria, comerç, ocupació i consum. • Telecomunicacions i energies renovables.

 

Miquel Grau Gelada  

Projectes de millores i obres, planificació de l’entorn del municipi • Promoció i difusió de fires, festes i esdeveniments • Esports • Vies verdes i xarxa de camins saludables • Mobilitat • Transport • Turisme • Gestió d’espais i material municipal.

 

Núria Brunsó Torrent  

Atenció a la infància, joventut, gent gran i les entitats i associacions vinculades a elles • Serveis Socials • Gestió del centre cultural

 

Pilar Homs Savalls    

 

Salut pública, salut ambiental i salut animal. • Relacions amb les administracions en matèria salut. • Promoció de la salut: campanyes sanitàries i de prevensió • Polítiques d’igualtat. • Afers religiosos. • Oficina d’atenció a les persones • Relació amb les associacions socials (ONG’s, Oncolliga, Creu Roja, donants de sang, Associació de Dones, etc.)