Equip de Govern

Salvador Coll      

 

Alcalde 

Protocol

Relacions institucionals

Relacions ciutadanes

Seguretat ciutadana

Protecció civil

Serveis funeraris

Afers religiosos

Patrimoni cultural

Comunicació

Gestió cessió ús equipaments i material municipal

Brigada

Neteges edificis

 

 

Montse Colomé 

 

1r Tinenta d’Alcalde

Relació amb associacions de veïns.

Relació amb associacions socials externes, (Oncolliga, Creu Roja, Donants de sang..)

Relació amb associacions socials del municipi (Llar avis, associació  dones, ..)

Salut publica

Salut ambiental

Salut animal

CAP/Conveni

OMAP/Conveni

Consell Municipal.

 

 

Josep Massanella 

 

2n Tinent d’Alcalde 

Hisenda i gestió pressupostaria

Regim interior i recursos humans

Patrimoni.

Contractacions

Coordinació Grans Projectes

Aigua/Contracte aigua PRODAISA

 

 

Josep Hidalgo
                

 

Planejament Urbanístic

Llicencies urbanístiques

Llicències sector primari

Llicències ambientals.

Llicencies activitats sector secundari i terciari

Obres publiques

Sanejament/Clavegueram

Manteniments edificis i instal·lació

Conveni suport tècnic Consell

 

Francesc Pujol

 

Subministraments/ Llum /Gas

Control i optimització consums

Manteniment llum /Contracte Prodaisa

Noves tecnologies i estudis associats

Industria, Comerç i Turisme.

Residus /Conveni recollida residus COIET

Ocupació i consum.

Comunicacions i informàtica. Telefonia, internet

 

Jordi Escandell

 

Gestió Centre Cultural

Organització/suport de Festes i Fires

Polítiques de joventut

Acció cultural

Acció de lleure.

Entitats de lleure i culturals 

 

 

Xavi Mach

 

Regidor d’Agricultura i ramaderia

Reparacions i manteniment camins

Neteges vials

Jardineria i arbrat

Vies Verdes i camins saludables

 

Veronica Fusté

 

Relacions entitats esportives

Horaris usos equipaments esportius

Escola Bressol

CEIP la Vall del Terri

Relació AMIPAS

Organització/suports activitats esportives