Grups Municipals

Grup Junts per la Vall del Terri

 • Salvador Coll Baucells
 • Montse Colomé
 • Josep Massanella
 • Josep Hidalgo
 • Francesc Pujol
 • Jordi Escandell
 • Xavi Mach
 • Verònica Fusté
   

 Grup CpC - ERC

 • M. Teresa Castañer Vivas
 • Jordi Figueras Bosch
 • Joan Bartrina Gironès