CONVOCATÒRIA ENTREVISTA PERSONAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTES

 

CONVOCATÒRIA ENTREVISTA PERSONAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTES
De conformitat amb la base 6 d) entrevista personal del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes, us convoquem:

- Dia: dijous, 22 de desembre de 2022

- Lloc: Ajuntament

- Hora

Nom i Cognoms DNI Dia Hora
Julia Esteve Serra 216F 22.12.2022 9:00h
Rosa Meléndez Frigola 438N 22.12.2022 9:15h
Mercè Pages Garcia 069M 22.12.2022

9:30h