Decret definitiu d’admesos i exclosos pel procés selectiu d’una plaça de peó de la brigada municipal

 

Decret definitiu d’admesos i exclosos pel procés selectiu d’una plaça de peó de la brigada municipal

 

Document