DECRET PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA

30/11/2022

DECRET PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA

 

DOCUMENT