Decret provisional d’admesos i exclosos pel procés selectiu per una plaça administratiu/va

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses per el procés selectiu mitjançant concurs

oposició lliure, d’una plaça d’administratiu/va en règim de funcionari de carrera, i la creació

d’una borsa de treball de l'Ajuntament de Cornellà del Terri.

 

Llista admesos i excloses