Edicte Informació Pública per a projectes de noves activitats i construccions en sól no urbanitzable