FORMACIÓ PER JOVES - NATURA i CULTURA - FUNDACIÓ GENTIS

14/08/2019

NATURA I CULTURA
El programa estarà dividit en diverses fases d’actuació que poden solapar-se entre elles, finalitzant el 31 de desembre de 2019:
FASE 1: Acollida.
Joves de 18 a 29 anys beneficiaris de la Garantia Juvenil amb DONO. (Hi ha unes places per a joves no Beneficiaris de la Garantia Juvenil però han de trobar-se en situació de millora de feina).
Disposar del títol d’ESO o Cicle Formatiu de Grau Mitjà, o superar una prova d’accés que la persona jove podrà realitzar a través de la Fundació Gentis.
FASE 2: Orientació.
Orientació de 20 joves de manera individual i grupal.
FASE 3: Formació.
Formació a mida per aproximar als diferents oficis especificats en àmbit natural i cultural per als joves.
 Mòdul de Natura (210 h)
 Introducció a la Gestió d’espais Naturals i a la seva divulgació (60 h).
 Actuacions en el medi natural (55h)
 Captura en viu d’espècies depredadores (16 h)
 Carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris (nivell qualificat) (60 h).
 Atenció al Client (19h).
 Mòdul de Cultura (210 h).
 Introducció al patrimoni (30h).
 Creació de rutes culturals i teatralització (20h).
 Tècniques d’animació i creativitat (10h).
 Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (150 h teòriques i 150 h pràctiques no laborals). (Les pràctiques es faran en entitats de cada municipi fora del programa).
 Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil juvenil (290h teòriques + 120 pràctiques fora del programa).
Total de la formació de NATURA I CULTURA, 420 h.
Qualsevol d’aquesta formació pot ser modificada segons els interessos i motivacions dels joves i/o necessitat del mercat de treball del territori.
Visites a l’entorn laboral.
FASE 4: Inserció laboral o educativa.
Judith López
972 40 54 55

Fundació Gentis

Informació addicional