NOTA DE PREMSA: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural Diputació de Girona

30/09/2018

NOTA PREMSA

 

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Cornellà del Terri una subvenció del programa anomenat Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, que aquest any 2018, com a novetat, també incorpora el Fons de noves tecnologies i el Fons de camins amb els següents conceptes i quantitats:

 

Conceptes

Pressupost

Ajuntament

Subvenció concedida

per la Diputació

Despeses enllumenat

94.000 €

55.000 €

Despeses neteja viària

12.000 €

2.949 €

Despeses culturals

21.885 €

10.226 €

Noves tecnologies

1.618,76 €

1.475,85 €

Desbrossament marges de camins rurals

6.524,55 €

1.400 €

TOTAL

136.028,31 €

71.050,85 €