NOTA PREMSA - SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ

18/09/2019

NOTA PREMSA

 

L’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Cornellà del Terri una subvenció per actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional 2019, concretament per reparar els desperfectes ocasionats pels forts aiguats dels mesos d’octubre i novembre de 2018, amb els següents conceptes i quantitats:

 

Conceptes

Actuacions

Pressupost

Ajuntament

Subvenció concedida

per la Diputació

Línia despeses corrents

Arranjament d’un mur caigut per les pluges amb subministrament de pedra s’escullera, retirada de runes i deixant la zona condicionada, reparació carril bici ctra. Pujals dels Cavallers, així com el manteniment de diversos camins municipals. Els treballs de manteniment han consistit en neteja de cunetes, subministrament material reciclat, repàs ferm, compactació, i finalment neteja entrada cementiri i desobstrucció canonada

 

 

 

 

 

 

 

 

15.984,32 €

 

 

 

 

 

 

 

 

3.029,97 €

Línia inversions

Despeses de construcció d’un mur d’escullera, la col·locació d’una tanca de fusta i l’arranjament de diversos camins del municipi

 

 

14.219,92 €

 

 

2.695,51 €

TOTAL

 

30.204,24 €

5.725,48 €