Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença responsable d'animals

Edicte sobre l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la protecció, control i tinença responsable d’animals