Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença responsable d'animals

30/06/2020

Edicte sobre l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la protecció, control i tinença responsable d’animals