PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS 2024

NOTA INFORMATIVA

 

PAGAMENT D’IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS 2024

A partir de l’1 de gener de 2021, els servei de recaptació dels impostos i taxes municipals de l’Ajuntament de Cornellà del Terri es gestionen a través de XALOC (Xarxa Local de Municipis Gironins) de la Diputació de Girona.

 

CALENDARI FISCAL:

TRIBUT

CALENDARI FISCAL

FRACCIONAMENT

IMPORT FRACCIÓ

IBI URBANA

15 abril – 15 juny

50 – 50%

90 €

IBI RÚSTICA

15 abril – 15 juny

50 – 50 %

90 €

IVTM (vehicles)

15 abril – 15 juny

50 – 50 %

90 €

TAXA ESCOMBRARIES I CLAVEGUERAM

15 abril – 15 juny

50 – 50 %

90 €

TAXA CEMENTIRI

15 abril – 15 junyg

50 – 50 %

90 €

IAE

1 setembre-31 octubre

---

---

 

I els rebuts domiciliats es cobraran el dia:

15 de MAIG (50%)

1 d’OCTUBRE (50 %)

 

Qualsevol gestió amb XALOC, es pot fer

  • telefònicament al 972 14 31 06
  • correu electrònic: pladelestany@xalocgirona.cat
  • a través de la web: xalocgirona.cat
  • o us podeu personar a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, que us ajudarem a fer el tràmit que us interessi.

També us informem que els que ja teniu els rebuts domiciliats, no rebreu cap carta informativa i us cobraran directament els rebuts per l’entitat bancària als períodes indicats.

 

El contribuent que vulgui conèixer amb caràcter previ al càrrec bancari i tota la informació referida al concepte tributari corresponent, pot donar el consentiment per a rebre notificacions per mitjans electrònics a https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica, a l’apartat de Tràmits i gestions, on trobarà el model de document ”Consentiment de persona física per relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics”, que es pot presentar:

  • en línia, utilitzant qualsevol sistema d’identificació digital admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (idCAT Mòbil, Certificats Digitals, Cl@ave),
  • presencialment a qualsevol de les oficines de XALOC.