SUBVENCIÓ DE DIPSALUT PER AL CONTROL DE PLAGUES URBANES

Dipsalut va concedir a l’Ajuntament de Cornellà del Terri una subvenció de 11.313,44 euros, per fer front a les despeses d’actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes. El període subvencionat de l’actuació compren entre l’1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2023. Entre les actuacions realitzades hi ha hagut el tractament per eliminar el mosquit tigre en els embornals, l’eliminació de rosegadors i paneroles en el clavegueram municipal, el control de plagues en els equipaments municipals i el control de coloms a l’Escola La Vall del Terri.