SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – “DEL PLA A L’ACCIÓ” 2022-2023

La Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Cornellà del Terri una subvenció de 2.340,00 euros, pel software SIE de gestió dels consum i subministraments energètics de l’enllumenat públic i els equipaments municipals, dins la Línia 1 del programa “Del Pla a l’Acció”, 2022-2023.

El SIE és una eina desenvolupada per INERGY en col·laboració amb el centre tecnològic CIMNE de la Universitat Politècnica de Catalunya per a la gestió dels subministraments i consums energètics a partir de la introducció automàtica de les dades de facturació (formats WLM, xls, txt, pdf o similar) i de consums horaris.