SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA REPARACIÓ I MILLORA DEL CAMÍ DE SORDS.

 

La Diputació de Girona va concedir a l'Ajuntament de Cornellà del Terri una subvenció de 75.000 euros per al finançament de les obres

de reparació i millora del camí de Sords. Obra executada per l’empresa Rubau Tarrés SAU.