SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS (PUOSC) 2020-2024

L’Ajuntament de Cornellà del Terri ha rebut una subvenció del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, pel subministrament i instal·lació de lluminàries led i l’ampliació de la xarxa d’enllumenat públic.

El cost de l’obra ha estat d’uns 43.571,63 €, dels quals un 80 % estan finançats dins del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) per al període 2020-2024.

L’actuació primera ha consistit en la millora de l’enllumenat existent, amb la substitució completa de 27 lluminàries i la modificació amb mòduls led de 33 lluminàries. Hi hauran 26 punts de llum de 50W de potència màxima, 1 punt de llum de 90W i 33 punts de llum de 30 W, tots regulables a menys potència.

L’actuació segona ha consistit en l’ampliació de la xarxa d’enllumenat públic en alguns petits sectors del municipi que no disposen del servei d’enllumenat públic com són:

  • Il·luminació avinguda Mossèn Guitart a la zona sud-est, entre els finals de línies Q26 i Q28
  • Reparació de punts de llum del Q23 a l’avinguda Mare de Déu del Mont.
  • Punt de llum solar a la ctra. de Medinyà a l’alçada de la intersecció GI-514 amb el brancal procedent de la C-66.
  • Il·luminació de les entrades de Ravós del Terri a la ctra. de Medinyà (GI-514).
  • Il·luminació entrada veïnat de Prades, zona de Sta. Llogaia del Terri.
  • Il·luminació de la intersecció de la ctra. de Cornellà del Terri a Pujals dels Cavallers (GIV-5145) amb la carretera d’Orriols (GI-513).
  • Substitució d’una línia aèria a la zona de Sords.

Amb les actuacions realitzades es preveu una reducció de gasos d’efecte hivernacle d’uns 5.849 kg CO2 estalviats/any.