SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA – “DEL PLA A L’ACCIÓ” 2018-2019

30/09/2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 7 d’agost de 2018, va acordar concedir a l’Ajuntament de Cornellà del Terri una subvenció dins el programa “Del Pla a l’Acció”, anualitats 2018-2019, per import de 1.157,18 € pel servei de comptabilitat i gestió energètica (línia 1) i 11.786,89 € a la renovació de l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència energètica, amb la substitució de 48 llumeneres i 7 làmpades per mòduls LED (línia 3).