SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA – “DEL PLA A L’ACCIÓ” 2020-2021

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA – “DEL PLA A L’ACCIÓ” 2020-2021

 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 16 de juny de 2020, va acordar

concedir a l’Ajuntament de Cornellà del Terri una subvenció dins el programa “Del Pla a

l’Acció”, anualitats 2020-2021, per import de 2.016,00 € pel servei de comptabilitat i gestió

energètica (línia 1) i 40.000 € per la creació de Smart energy communities (línia 6).