SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ – FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAODINARI

La Diputació de Girona va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Cornellà del Terri de

27.885,13 euros, dins el fons econòmic de caràcter extraordinari 2023, pels següents

conceptes:

  • Servei de jardineria
  • Servei de neteja de l’escola pública