Subvenció Diputació Servei d’Arxius i Gestió de Documents

La Diputació de Girona, a través del Servei d’Arxius i Gestió de Documents, ha concedit a  

l’Ajuntament de Cornellà del Terri, una subvenció d’import 2.587,46 euros per la

reorganització del catàleg de llicències d’obres i activitats de l’Arxiu municipal de l’Ajuntament

de Cornellà del Terri.