Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, a través del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, va

concedir a l’Ajuntament de Cornellà del Terri, una subvenció de 75.807,33 euros, repartida

en:

  • Despeses en enllumenat públic i neteja viària : 61.983,70 euros.
  • Despeses en actuacions en camins: 1.400,00 euros.
  • Despeses culturals: 10.938,30 euros.
  • Despeses en noves tecnologies: 1.485,33 euros.