PACK 3 OBRES TEATRE LA CONILLERA - 10 €

Les entrades són nominals. En cas que hi hagi algun canvi de titular respecte de la reserva feta, l'entrada serveix igual. Cal, però, informar del canvi de titularitat de l'entrada a la taquilla de "La Conillera" el dia mateix de l'espectacle.