Bases i convocatòria d’una plaça de peó de la brigada municipal

07/08/2019

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de peó de la brigada i de la creació d’una borsa de treball

Per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de juliol de 2019, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de peó de brigada, i la creació d’una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions i altres situacions temporals.

 

VEURE LES BASES I CONDICIONS EN ELS ARXIUS ADJUNTS.