Cornellà arreglarà i millorarà diversos camins municipals amb àrids reciclats

L'Agència de Residus de Catalunya ha concedit una subvenció de poc més de 20.000 euros, que servirà per cobrir bona part del cost de les obres previstes.

L’Ajuntament de Cornellà del Terri millorarà i posarà al dia diversos camins municipals gràcies a una subvenció que ha rebut per part de l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta partida està destinada, principalment, a la conservació i millora del ferm amb àrids reciclats en camins rurals de titularitat municipal, i s'ha atorgat per import de 20.438,25 €. L'aportació de l'Agència de Residus de Catalunya permetrà cobrir una gran part de les actuacions previstes, que tindran un cost total de 33.186,14€. Les actuacions previstes es realitzaran en els següents camins:

  • Camí de Ravós a Mas Vedruna
  • Camí de Can Quer
  • Tram camí de La Campana a Ravós del Terri
  • Camí d’Ermadàs a Palol de Revardit

Amb aquests ajuts es fomenta la reutilització, el reciclatge i la valoració de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció. Els àrids reciclats són el resultat del tractament del material inorgànic que prèviament s’ha usat en la construcció, provinent d’un gestor autoritzat. La seva reutilització compleix els principis de l’economia circular, ja que evita noves extraccions, amb l’estalvi i els beneficis ambientals que comporta.