INFORMACIÓ SOBRE EL CORONAVIRUS - COVID-19!!!

04/03/2020

En coordinació amb el Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya a Girona i L’Agència de Salut Pública de Catalunya, us fem arribar informació d’interès en relació amb el coronavirus i com prevenir-lo.

Us demanem la vostra col·laboració per difondre-la al municipi, tant entre els treballadors de l’Ajuntament com entre la resta de la ciutadania.

- Què és el coronavirus SARS-CoV-2?

És un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Presenta una simptomatologia clínica similar a la de la grip (febre, tos i malestar general). El 80% dels casos són lleus. Els casos més greus generalment afecten persones grans o que pateixen altres patologies.

- Com es transmet?

Per les gotes respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions infectarien una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els ulls o la boca d’aquesta.

- Què podem fer per protegir-nos?

Cal aplicar les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:

  • Rentar les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida.
  • Evitar el contacte proper (a menys de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions.
  • Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.

És important recordar que, actualment a la demarcació, no es recomana l’ús de mascaretes com a mesura de protecció.

Tampoc són necessàries precaucions especials amb l’aigua, els aliments, els animals i altres.

- Què cal fer davant la sospita d’estar infectat per coronavirus?

Cal trucar al 061 Salut Respon. Faran una valoració del cas i informaran de les indicacions que cal seguir.

Les autoritats sanitàries tenen protocols definits i unificats d’actuació en aquests casos per a contenir la propagació d’aquesta malaltia.

 

- Preguntes i respostes sobre el SARS-CoV-2

 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/faqs-sars-cov2.pdf

 

 

 

- Material divulgatiu sobre el coronavirus SARS-CoV2:

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

 

- Informació general i actualitzada sobre el nou virus:

 

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

 

- Material creat per a difondre entre la ciutadania i guies específiques per a professionals:

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

 

- Recursos visuals per a xarxes socials i altres:

 

https://www.dropbox.com/s/7595rig6ssiuvry/CoronaVirus_XXSS_generic.jpg?dl=0

 

- Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel SARS-CoV 2:

 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

Informació addicional