Obert el termini per sol·licitar ajudes per pagar el lloguer

27/04/2021

Des d'avui mateix, dimarts 27 d'abril, ja es poden sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer 2021, convocades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El termini per optar a aquests ajuts estarà obert fins al dia 4 de juny (inclòs), i està destinat, principalment, per aquelles unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats i que puguin acreditar correctament tots els requisits que es demanen en aquests casos. L'objectiu d'aquesta iniciativa se centra, sobretot, en ajudar a aquelles persones que el cost de l'habitatge habitual o permanent els pugui situar en un risc d'exclusió social residencial.

Els requisits que es demanen des de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya inclouen:

- Ser el titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el domicili habitual o permanent

- No pagar un lloguer superior a 550 euros al mes (900 en el cas de les famílies nombroses i/o amb algun membre de barem favorable (mobilitat reduïda)

- Pagar el lloguer de l'habitatge a través de transferència, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès pel propietari/ària

- Estar al corrent de totes les rendes de lloguer, o justificar com a mínim tres rebuts de lloguer pagats

- Estar al corrent de totes les obligacions amb l'Estat, Generalitat i Seguretat Social, així com no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari d'una subvenció.

La sol·licitud es pot tramitar directament des del portal web de la Generalitat de Catalunya, seguint aquest enllaç, o bé de manera presencial demanant cita prèvia al 972 58 48 16 o al portal web de l'Ajuntament de Banyoles (habitatge).