Pressupost participat 2019

L’Ajuntament de Cornellà del Terri convida a participar a tots els veïns del municipi a decidir la destinació de 40.000 euros del pressupost 2019 en concepte d’inversió i millores del municipi. El procés consta de 4 fases. 

Primer Fase: De l’1 al 23 de Desembre del 2018, podeu dipositar aquesta butlleta amb les vostres propostes a les bústies de l’Ajuntament, Centre Cultural, o al Pavelló. També omplint el formulari fent clic aquí. 

Evaluació de les propostes:

- Que siguin legals i que el seu cost no superi els 40.000 euros.

- Que facin referència a competències municipals.

- Que no facin referència a subvencions i plans d’ajust ni a despeses obligatòries de l’Ajuntament.

- Que siguin concretes i avaluables. Que no existeixin impediments tècnics i s’ajustin a la normativa vigent.

- Que siguin d’interès general per a tota la població, no només a col·lectiusespecífics.

- Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona queles realitza, per tal de poder aclarir possibles dubtes.

- Hi poden participar tots els majors de 16 anys empadronats a Cornellà del Terri.