Piscina

La zona de la piscina consta d’un espai a on trobem una piscina de 25 x 12 m2 d’una fondària que va de 1,10 metres la part menys fonda a 1,80 la part més fonda.

A més es complementa d’una zona de gespa i la zona de la platja al voltant de la zona de bany.

L’obertura de la piscina és del 24 de juny fins la primera setmana de setembre de dilluns a diumenge de 11 del matí a 8 del vespre.

Informació d’abonaments i entrades: 972594001