Adreces d'interès

EMERGÈNCIES - 112

MOSSOS D’ESQUADRA  BANYOLES - 972 575 757

 
BOMBERS - 085
 

BOMBERS  BANYOLES - 972 574 080

POLICIA  LOCAL  BANYOLES - 972 575 757

FORESTAL (SERVEI PERMANENT) - 972 200 987

PROTECCIÓ CIVIL - 972 418 655

INFORMACIÓ 24H CARRETERES - 972 200 131 

AMBULÀNCIES - 061

AMBULÀNCIES CONSORCI - 972 571 043

TAXI CORNELLÀ DEL TERRI630 412 434

 

DISPENSARI MÈDIC LOCAL

Mn. Cinto Verdaguer, 5 – Cornellà de Terri

972 598 191

 

FARMÀCIA BUSQUET VILA

Major, 1 – 17844 Cornellà de Terri

972 594 011

 

HOSPITAL JOSEP TRUETA

972 940 200

 

CLÍNICA BANYOLES

972 570 208

 

ÀREA BÀSICA DE SALUT – BANYOLES

972 572 510

  

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

972 200 044

 
DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000 
 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
www.plaestany.org
Tel. 972 573 550 
 
CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ DEL PLA DE L’ESTANY
Tel. 972 576 639 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.cat
Tel. 012 
 
DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A GIRONA
Tel. 972 182 300 
 
SERVEIS TERRITORIALS CULTURA (DEL. TERRITORIAL DE GIRONA)
Tel. 972 225 455 
 
SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT (DEL. TERRITORIAL DE GIRONA)
Tel. 972 225 420 
 
DELEGACIÓ TERRITORIAL INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
Tel. 972 940 100 
 
SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT
Tel. 972 412 999 
 
INSTITUT CATALÀ DE LA DONA
Tel. 972 182 327 
 
HISENDA (Delegació Girona)
www.minhap.gob.es
Tel. 972 210 066 
 
AEAT (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100 
 
SEGURETAT SOCIAL
www.seg-social.es
Tel. 972 426 160 
 
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950 
 
CADASTRE
www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050 
 
CORREUS
www.correos.es
Tel. 902 19 71 97