Urbanisme

Les funcions bàsiques d’actuació de l’Àrea d’Urbanisme es centren en la planificació i el desenvolupament urbanístic de la ciutat, per tal d’impulsar l’equilibri territorial, social i ambiental dels pobles, creant i impulsant obres i equipaments públics amb la finalitat d’assolir una ciutat més sostenible i amb qualitat de vida.

Gestions o tasques que desenvolupa:

 • Desenvolupament urbanístic.
  • Desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbanísitca Municipal (POUM)
  • Tramitació de llicències urbanístiques.
   • Llicències d’Obra Major. Llicències d’Obra Menor. Llicències edificatòries.
   • Llicències d’activitats i usos.
   • Llicències de 1a Ocupació i Utilització.

 

Documentació referent a l'aprovació definitiva de l'inventari de camins:

 1. Títols annex cartrogràfic
 2. Camins històrics municipals de Cornellà del Terri sobre topogràfic
 3. Camins municipals de Cornellà del Terri
 4. Camins
 5. Edicte aprovació definitiva